Bedrifter

 

Bedriftsmassasje

Jeg drar ut til bedriftene og utfører massasjeterapi. De ansatte i bedriften kan selvfølgelig også få behandling på min klinikk. Jeg tar utgangspunkt i den enkeltes plager og de arbeidsstillinger og eksponeringer arbeidstaker har i utøvelse av sitt arbeid. Formålet er helsefremming og forebygging. Reduseres sykefraværet med én dag i snitt per ansatt, har bedriften allerede spart inn utlegget de har på tiltaket. Andre positive faktorer som kommer inn som et resultat av massasjen er for eksempel økt effektivitet, bedre humør, større trivsel og mer lojalitet til en bedrift som sørger for sine ansatte. Bedriften får også fratrekk på skatten for beløpet brukt på massasje.
 
 
 
 
 
 

Krav og funksjonsavklaring og eller arbeidsplassvurdering

Arbeidstaker, arbeidsleder, fastlege eller NAV kan bestille produktet. Jeg benytter ett krav og funksjonsskjema der arbeidstager, nærmeste leder og jeg deltar ref; www.funksjonsvurdering-bht.no Ofte blir metoden satt som tiltak i første dialogmøte innen 6 uker for sykemeldte. En arbeidsplass vurdering er ofte hensiktsmessig å ta i tillegg.
Mål: Kartlegge forholdet mellom arbeidskrav og arbeidstakers funksjon. Vurdere hensiktsmessige tiltak internt, system- og individnivå. I avtalen om mer inkluderende arbeidsliv er individuell oppfølgingsplan et sentralt verktøy. Krav og funksjonsavklaring er et hensiktsmessig og nyttig hjelpemiddel, som hjelper arbeidstaker og arbeidsgiver til å finne gode løsninger og iverksettelse av målretta tiltak. Arbeidsgiver, arbeidstaker, fastlege evt NAV og behandlingsapparat får innen 5 virkedager en god rapport som innledningsvis beskriver krav til funksjon og arbeidstakers forutsetning for funksjon.  Hoveddel av rapporten beskriver de områder de er ett gap i mellom krav til funksjon og arbeidstakers forutsetninger. Konklusjonen er anbefalte tiltak for å redusere gap og for økt arbeidsdeltagelse – raskere tilbake.