Medisinsk Yoga

Hva er Medisinsk Yoga?

MediYoga - Medisinsk yoga,  er en terapeutisk form for yoga rettet mot helsearbeid, hvor formålet er å skape balanse i kropp og sinn. Økt Livsstyrke og sjølaksept. Denne yogaformen er utledet av den mer kjente yogaformen – Klassisk Kundaliniyoga –en ur gammel, opprinnelig Yoga fra Nord India og Tibet.

Historie
Mediyoga – Medisinsk Yoga er blitt utviklet siden 1997 gjennom klinisk/terapeutisk arbeid. Grunnleggeren er Gøran Boll om i samarbeid med sykehus og store bedrifter, har utviklet Medisinsk Yoga som ett terapeutisk verktøy. Medisinsk Yoga bygger på resultatene av hundrevis av vitenskapelige studier av forskjellige former for yoga over hele verden. Blant annet er flere studier utført på Karolinska instituttet, og Stockholm Universitetet. I Norge er forskningsstudier i gang blant annet med Medisinsk Yoga mot stress og utmattelsessyndrom, ved Parkinsons, mot høyt blodtrykk/hjerte kar sykdommer og ved autoimune sykdommer / Reumatisme. Medisinsk Yoga er sammensatt av Mindfulle enkle, men kraftfulle fysiske øvelser i kombinasjon med pust og avspenningsteknikker.  Alle øvelser tilpasses og tar utgangspunkt i den enkeltes muligheter og kapasitet. Målet er å skape fysisk, mental og emosjonell tilstedeværelse og balanse.


Medisinsk Yoga hos SundTerapi

Hos Pusterommet SundTerapi følges du av Yogaterapeut som er sertifisert fra Instituttet for Medisinsk yoga (IMY). Det er et krav fra IMY om at yogainstruktøren har medisinsk forståelse og helsefaglig utdanning. Dette bidrar til din trygghet! "Det vi tenker, påvirker oss på cellenivå" Har du et ønske om: • Mer energi? • Bedre søvn? • Mer overskudd? • Bedre konsentrasjon? • Økt mentalt fokus? • Indre ro? • Balanse? Da har jeg den varme gleden av å hjelpe deg med verktøy som kan gi deg dette!

MediYoga passer for alle! Øvelsene kan utføres liggende, sittende på stol eller gulv, og tilpasses nettopp deg og dine forutsetninger. Jeg tilbyr kurs i grupper, åpne timer, individuell yogaterapi og besøk i bedrifter og institusjoner, ved bestilling. Jeg er utdannet Yogaterapeut, Instruktør i Medisinsk Yoga og i MediYoga ved stress og Utbrenthet. Jeg er også lærer i MediYoga Kidz og kjører kurs for lærere, barnehageansatte og helsepersonell som jobber med barn.
Yoga Terapi

Hva er det? Medisinsk Yoga er en terapeutisk yogaform rettet mot habiliterende, rehabiliterende, forebyggende og helsefremmende helsearbeid.
Hva skjer under konsultasjon? ? I en terapeutisk privat konsultasjon vil du ut i fra en yogaterapeutisk samtale, få skreddersydd, behovsprøvd yogaprogram for dine spesifikke og unike behov. I konsultasjonen vil du få innsikt, veiledning og instruksjon på dyp bevist pust og utvalgte øvelser.Dette kombinert med dypt virkende meditasjon for å gi deg en spesifikk terapeutisk effekt og utfra yogaens grunnleggende intensjon, bidra til en dyp og umiddelbar energimessig balanse, på det fysisk, mentalt og emosjonelle plan.  «Enkelt sagt er den sentrale komponenten i klassisk kundaliniyoga og Medisinsk Yoga –å fjerne indre konflikter, blokkering og hindringer. Slik at alt kan flyte fritt og at du kan  være den du er ment å være, DEN du i DIN Sjel allerede ER»